Informatii privind pacientii internati

Informatii privind pacientii internati, tratati in ambulator, investigatii paraclinice 2013

–  pacienti internati 8658

– tratati in ambulator 31270

– investigatii paraclinice 23102

 

Purtator de cuvant  Dr. Tircoveanu Carmina tel 0265771656 int 247

 

Picture 004

 .