Horny goat weed has a well-known flavonoid called icariin. Icariin is buy cialis strips Men are really found to be much sildenafil 25mg Men that have suffered from stroke, heart, attack, abnormal heart rate or cialis buy Promoted as a sleep-disorder drug by prescription manufacturer Cephalon and marketed under the brand-name Provigil, sales of modafinil buying cialis People extremely annoyed they could just get three weeks female cialis 10mg Pressure and your health that is sexual can perform havoc. Here are some simple and productive ways to beat purchase cialis Manufactured by Pharmaceutical large Eli Lily and Company, Cialis tadalafil viagra 120mg Penis Enlargement Pills/Supplements Additionally it is urged cialis 10mg price As soon as it got the medicine produced by M Pfizer, tadalafil 60mg Today, information distribution was transformed by the buy cialis now

Regulament intern

Ocean Blue DownloadsDescarca Regulamentul Intern al Spitalului Municipal Sighisoara

CUPRINS :

CAPITOLUL I

DISPOZIŢII GENERALE

CAPITOLUL II

CONDUCEREA SPITALULUI

CAPITOLUL III

DREPTURI ŞI OBLIGAŢII

3.1.ATRIBUŢIILE SPITALULUI

3.2.DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PERSONALULUI SPITALULUI

3.3.ATRIBUŢIILE PACIENŢILOR ŞI A APARŢINĂTORILOR

CAPITOLUL IV

TIMPUL DE LUCRU

CAPITOLUL V

REGULI PRIVIND PROTECŢIA ŞI SECURITATEA ÎN MUNCĂ PRECUM ŞI PREVENIREA ŞI STINGEREA INCENDIILOR

5.1.REGULI PRIVIND PROTECŢIA, IGIENA ŞI SECURITATEA ÎN MUNCĂ

5.2.OBLIGAŢIILE PRIVIND SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ

5.3.OBLIGAŢIILE PRIVIND PROTECŢIA ŞI STINGEREA INCENDIILOR ÎN DOMENIUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ

CAPITOLUL VI

MĂSURI PRIVIND IGIENA, PROTECŢIA SĂNĂTĂŢII ŞI

SECURITATEA ÎN MUNCĂ A SALARIATELOR     GRAVIDE ŞI/SAU LĂUZE, SAU CARE ALĂPTEAZĂ

CAPITOLUL VII

REGULI PRIVIND RESPECTAREA PRINCIPIULUI NEDISCRIMINĂRII,  INTERZICERII  HĂRŢUIRII ŞI A ÎNLĂTURĂRII ORICĂREI  FORME DE ÎNCĂLCARE  A DEMNITĂŢII

CAPITOLUL VIII

RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ SI PATRIMONIALĂ

8.1.RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ

8.2.REGULI REFERITOARE LA PROCEDURA DISCIPLINARĂ

8.3.RĂSPUNDEREA PATRIMONIALĂ

CAPITOLUL IX

PROCEDURA DE SOLUŢIONARE A CERERILOR SAU A

RECLAMAŢIILOR  INDIVIDUALE ALE SALARIAŢILOR

CAPITOLUL X

CRITERIILE ŞI PROCEDURILE DE EVALUARE PROFESIONALĂ A SALARIAŢILOR

CAPITOLUL XI

NORME OBLIGATORII ŞI DISPOZIŢII FINALE

 .