Regulament intern

Ocean Blue DownloadsDescarca Regulamentul Intern al Spitalului Municipal Sighisoara

CUPRINS :

CAPITOLUL I

DISPOZIŢII GENERALE

CAPITOLUL II

CONDUCEREA SPITALULUI

CAPITOLUL III

DREPTURI ŞI OBLIGAŢII

3.1.ATRIBUŢIILE SPITALULUI

3.2.DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PERSONALULUI SPITALULUI

3.3.ATRIBUŢIILE PACIENŢILOR ŞI A APARŢINĂTORILOR

CAPITOLUL IV

TIMPUL DE LUCRU

CAPITOLUL V

REGULI PRIVIND PROTECŢIA ŞI SECURITATEA ÎN MUNCĂ PRECUM ŞI PREVENIREA ŞI STINGEREA INCENDIILOR

5.1.REGULI PRIVIND PROTECŢIA, IGIENA ŞI SECURITATEA ÎN MUNCĂ

5.2.OBLIGAŢIILE PRIVIND SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ

5.3.OBLIGAŢIILE PRIVIND PROTECŢIA ŞI STINGEREA INCENDIILOR ÎN DOMENIUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ

CAPITOLUL VI

MĂSURI PRIVIND IGIENA, PROTECŢIA SĂNĂTĂŢII ŞI

SECURITATEA ÎN MUNCĂ A SALARIATELOR     GRAVIDE ŞI/SAU LĂUZE, SAU CARE ALĂPTEAZĂ

CAPITOLUL VII

REGULI PRIVIND RESPECTAREA PRINCIPIULUI NEDISCRIMINĂRII,  INTERZICERII  HĂRŢUIRII ŞI A ÎNLĂTURĂRII ORICĂREI  FORME DE ÎNCĂLCARE  A DEMNITĂŢII

CAPITOLUL VIII

RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ SI PATRIMONIALĂ

8.1.RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ

8.2.REGULI REFERITOARE LA PROCEDURA DISCIPLINARĂ

8.3.RĂSPUNDEREA PATRIMONIALĂ

CAPITOLUL IX

PROCEDURA DE SOLUŢIONARE A CERERILOR SAU A

RECLAMAŢIILOR  INDIVIDUALE ALE SALARIAŢILOR

CAPITOLUL X

CRITERIILE ŞI PROCEDURILE DE EVALUARE PROFESIONALĂ A SALARIAŢILOR

CAPITOLUL XI

NORME OBLIGATORII ŞI DISPOZIŢII FINALE

 .