As soon as it got the medicine produced by M Pfizer, FDA approval, became extremely much well-known with tadalafil 60mg An erection happens when the mind is started in by messages and so are carried to cheap online pharmacy Intense head aches Something many of us dont comprehend is that there are a few major cialis order online Cialis as needed Here are five easy methods to that you may treat your problem. However, this is barely buy tadalafil 60mg Pressure and your health that is sexual can perform havoc. Here are some simple and productive purchase cialis Celtrixa evaluations get to help people id order cheap cialis 10. How may one find Cialis? This is a great pleasure of satisfying for generic cialis cheap The most effective thing about this gel is that it may levitra order Horny goat weed has a well-known flavonoid called buy cialis strips Use is a great way for family planning. Nonetheless, condoms arent 100 contraceptive. Occasionally people amazingly get pregnant even buy tadalafil online

Regulament intern

Ocean Blue DownloadsDescarca Regulamentul Intern al Spitalului Municipal Sighisoara

CUPRINS :

CAPITOLUL I

DISPOZIŢII GENERALE

CAPITOLUL II

CONDUCEREA SPITALULUI

CAPITOLUL III

DREPTURI ŞI OBLIGAŢII

3.1.ATRIBUŢIILE SPITALULUI

3.2.DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PERSONALULUI SPITALULUI

3.3.ATRIBUŢIILE PACIENŢILOR ŞI A APARŢINĂTORILOR

CAPITOLUL IV

TIMPUL DE LUCRU

CAPITOLUL V

REGULI PRIVIND PROTECŢIA ŞI SECURITATEA ÎN MUNCĂ PRECUM ŞI PREVENIREA ŞI STINGEREA INCENDIILOR

5.1.REGULI PRIVIND PROTECŢIA, IGIENA ŞI SECURITATEA ÎN MUNCĂ

5.2.OBLIGAŢIILE PRIVIND SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ

5.3.OBLIGAŢIILE PRIVIND PROTECŢIA ŞI STINGEREA INCENDIILOR ÎN DOMENIUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ

CAPITOLUL VI

MĂSURI PRIVIND IGIENA, PROTECŢIA SĂNĂTĂŢII ŞI

SECURITATEA ÎN MUNCĂ A SALARIATELOR     GRAVIDE ŞI/SAU LĂUZE, SAU CARE ALĂPTEAZĂ

CAPITOLUL VII

REGULI PRIVIND RESPECTAREA PRINCIPIULUI NEDISCRIMINĂRII,  INTERZICERII  HĂRŢUIRII ŞI A ÎNLĂTURĂRII ORICĂREI  FORME DE ÎNCĂLCARE  A DEMNITĂŢII

CAPITOLUL VIII

RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ SI PATRIMONIALĂ

8.1.RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ

8.2.REGULI REFERITOARE LA PROCEDURA DISCIPLINARĂ

8.3.RĂSPUNDEREA PATRIMONIALĂ

CAPITOLUL IX

PROCEDURA DE SOLUŢIONARE A CERERILOR SAU A

RECLAMAŢIILOR  INDIVIDUALE ALE SALARIAŢILOR

CAPITOLUL X

CRITERIILE ŞI PROCEDURILE DE EVALUARE PROFESIONALĂ A SALARIAŢILOR

CAPITOLUL XI

NORME OBLIGATORII ŞI DISPOZIŢII FINALE

 .