Regulament de organizare si functionare

Ocean Blue Downloads Descarca Regulamentul de organizare si functionare al Spitalului Municipal Sighisoara

CAPITOLUL I

                             DISPOZIŢII GENERALE

 CAPITOLUL II

                             CONDUCEREA SPITALULUI

 CAPITOLUL III

                            STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

 CAPITOLUL IV

                            ATRIBUŢIILE SPITALULUI

–         Secţii şi comp.cu paturi

–         CPU

–         Laboratoare

–         Farmacia

–         CSPCIN

–         Asistenţa religioasă

–         Circuite funcţionale

–         Comp.funcţionale

–         Ambulatorul integrat al spitalului

 CAPITOLUL V

                              SERVICII MEDICALE

 CAPITOLUL VI                          

                             ÎNCADRAREA CU PERSONAL

 CAPITOLUL VII                           

                           DISPOZIŢII FINALE.