Horny goat weed has a well-known flavonoid called icariin. Icariin is buy cialis strips Men are really found to be much sildenafil 25mg Men that have suffered from stroke, heart, attack, abnormal heart rate or cialis buy Promoted as a sleep-disorder drug by prescription manufacturer Cephalon and marketed under the brand-name Provigil, sales of modafinil buying cialis People extremely annoyed they could just get three weeks female cialis 10mg Pressure and your health that is sexual can perform havoc. Here are some simple and productive ways to beat purchase cialis Manufactured by Pharmaceutical large Eli Lily and Company, Cialis tadalafil viagra 120mg Penis Enlargement Pills/Supplements Additionally it is urged cialis 10mg price As soon as it got the medicine produced by M Pfizer, tadalafil 60mg Today, information distribution was transformed by the buy cialis now

Rezultate

REZULTATUL PROBEI SCRISE

la concursul organizat în perioada 15.01.2019 – 21.01.2019 pentru ocuparea unor funcții contractuale de execuție vacante

Data desfășurării probei scrise: 15.01.2019

ECONOMIST LA BIROUL FINANCIAR-CONTABIL – 1 post: 

Nr.Crt. Nr. de înregistrare a cererii/data Punctajul obținut la proba scrisă Rezultatul la proba scrisă
1. 2507/19.12.2018 75,5 puncte «ADMIS»

 

ASISTENT MEDICAL ȘEF ȘI COORDONATOR– 14 posturi: 

Nr.Crt. Nr. de înregistrare a cererii/data Punctajul obținut la proba scrisă Rezultatul la proba scrisă
1. 2532/21.12.2018 71 puncte «ADMIS»
2. 2539/27.12.2018 87 puncte «ADMIS»
4. 4/03.01.2019 83,66 puncte «ADMIS»
5. 10/03.01.2019 92,66 puncte «ADMIS»
6. 11/03.01.2019 73,33 puncte «ADMIS»
7. 12/03.01.2019 95,66 puncte «ADMIS»
8. 14/03.01.2019 91,66 puncte «ADMIS»
9. 16/03.01.2019 94,66 puncte «ADMIS»
10 20/03.01.2019 98 puncte «ADMIS»

 

 ASISTENT MEDICAL GENERALIST DEBUTANT – 3 posturi: 

Nr.Crt. Nr. de înregistrare a cererii/data Punctajul obținut la proba scrisă Rezultatul la proba scrisă
1. 2515/20.12.2018 62 puncte «ADMIS»
2. 2520/21.12.2018 50 puncte «ADMIS»
3. 2534/27.12.2018 58 puncte «ADMIS»
4. 13/03.01.2019 94 puncte «ADMIS»

PERSONAL AUXILIAR SANITAR – INFIRMIERĂ – 1 post: 

Nr.Crt. Nr. de înregistrare a cererii/data Punctajul obținut la proba scrisă Rezultatul la proba scrisă
1. 2516/20.12.2018 69,5 puncte «ADMIS»

 

PERSONAL AUXILIAR SANITAR – BRANCARDIER – 2 posturi:

Nr.Crt. Nr. de înregistrare a cererii/data Punctajul obținut la proba scrisă Rezultatul la proba scrisă
1. 2537/27.12.2018 ABSENT
2. 2528/21.12.2018 63,5 puncte «ADMIS»
3. 2535/27.12.2018 100 puncte «ADMIS»
4. 7/03.01.2019 40,5 puncte «RESPINS»

 

MUNCITOR CALIFICAT – ELECTRICIAN – 1 post:

Nr.Crt. Nr. de înregistrare a cererii/data Punctajul obținut la proba scrisă Rezultatul la proba scrisă
1.  15/03.01.2019 80 puncte «ADMIS»

Data afișării rezultatelor la proba scrisă: 16.01.2019, ora 10,00

Contestații la proba scrisă se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului, respectiv în data de 17.01.2019.

Candidații admiși la proba scrisă se vor prezenta, în vederea susținerii probei interviu în data de

21.01.2019, conform calendarului desfășurării concursului, la sediul Spitalului Municipal Sighișoara, Str. Zaharia Boiu nr. 40.

 

 

REZULTATUL PROBEI SCRISE

la concursul organizat în perioada 08.01.2019 – 14.01.2019, în vederea ocupării funcției contractuale vacante de referent de specialitate la Biroul SMC

Data desfășurării probei interviu: 14.01.2019 

Nr.

Crt.

Nr. de înregistrare a cererii/data Punctajul obținut la proba scrisă Rezultatul la proba scrisă
1. 2519/21.12.2018 80,50 puncte «ADMIS»
2. 2525/21.12.2018 60 puncte «ADMIS»

Data afișării rezultatelor la proba interviu: 15.01.2019, ora 14,30.

Contestații la proba interviu se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise, respectiv în data de 16.01.2019.

 

REZULTATUL PROBEI SCRISE

la concursul organizat în perioada 08.01.2019 – 14.01.2019, în vederea ocupării funcției contractuale vacante de referent de specialitate la Biroul SMC

Data desfășurării probei scrise: 08.01.2019   

Nr.

Crt.

Nr. de înregistrare a cererii/data Punctajul obținut la proba scrisă Rezultatul la proba scrisă
1. 2506/19.12.2018 34 puncte «RESPINS»
2. 2519/21.12.2018 78 puncte «ADMIS»
3. 2525/21.12.2018 51,2 puncte «ADMIS»

Data afișării rezultatelor la proba scrisă: 09.01.2019, ora 09,30.

 Contestații la proba scrisă se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise, respectiv în data de 10.01.2019.

Candidații admiși la proba scrisă se vor prezenta, în vederea susținerii probei interviu în data de 14.01.2019, ora 11,00, la sediul Spitalului Municipal Sighișoara, Str. Zaharia Boiu nr. 40.

 

 

 REZULTATUL SELECȚIEI DOSARELOR

de înscriere la concursul organizat în perioada 15.01.2019 – 21.01.2019 pentru ocuparea unor funcții contractuale de execuție vacante

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (2) şi art. 20 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 privind aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual plătit din fonduri publice, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

Data selecției dosarelor: 04.01.2019

ECONOMIST LA BIROUL FINANCIAR-CONTABIL – 1 post:

Nr.Crt. Nr. de înregistrare a cererii/data Rezultatul verificării condițiilor de participare la concurs Observații
1. 2507/19.12.2018 «ADMIS»

 


ASISTENT MEDICAL ȘEF ȘI COORDONATOR– 14 posturi:
 

Nr.Crt. Nr. de înregistrare a cererii/data Rezultatul verificării condițiilor de participare la concurs Observații
1. 2532/21.12.2018 «ADMIS»
2. 2539/27.12.2018 «ADMIS»
3. 2548/27.12.2018 «RESPINS» Nu îndeplinește condițiile de studii postliceale în specialitatea asistent medical generalist
4. 4/03.01.2019 «ADMIS» Cu condiția de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului
5. 10/03.01.2019 «ADMIS»
6. 11/03.01.2019 «ADMIS» Cu condiția de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului
7. 12/03.01.2019 «ADMIS»
8. 14/03.01.2019 «ADMIS»
9. 16/03.01.2019 «ADMIS»
10 20/03.01.2019 «ADMIS»

 


ASISTENT MEDICAL GENERALIST DEBUTANT – 3 posturi:
Nr.Crt. Nr. de înregistrare a cererii/data Rezultatul verificării condițiilor de participare la concurs Observații
1. 2515/20.12.2018 «ADMIS»
2. 2520/21.12.2018 «ADMIS»
3. 2534/27.12.2018 «ADMIS»
4. 13/03.01.2019 «ADMIS»
PERSONAL AUXILIAR SANITAR – INFIRMIERĂ – 1 post:
 
Nr.Crt. Nr. de înregistrare a cererii/data Rezultatul verificării condițiilor de participare la concurs Observații
1. 2516/20.12.2018 «ADMIS»

 


PERSONAL AUXILIAR SANITAR – BRANCARDIER – 2 posturi:
 

Nr.Crt. Nr. De înregistrare a cererii/data Rezultatul verificării condițiilor de participare la concurs Observații
1. 2537/27.12.2018 «ADMIS»  
2. 2528/21.12.2018 «ADMIS»  
3. 2535/27.12.2018 «ADMIS»  
4. 7/03.01.2019 «ADMIS»  

 


MUNCITOR CALIFICAT – ELECTRICIAN – 1 post:
Nr.Crt. Nr. De înregistrare a cererii/data Rezultatul verificării condițiilor de participare la concurs Observații
1.  15/03.01.2019 «ADMIS»

 Data afișării rezultatelor la selecția dosarelor: 04.01.2019, ora 14,00

 Contestații la selecția dosarelor se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului, respectiv în data de 07.01.2019.

 Candidații admiși la selecția dosarelor se vor prezenta, în vederea susținerii probei scrise în data de

15.01.2019, conform calendarului desfășurării concursului, la sediul Spitalului Municipal Sighișoara, Str. Zaharia Boiu nr. 40.

 

 

REZULTATUL SELECȚIEI DOSARELOR

de înscriere la concursul organizat în perioada 08.01.2019 – 14.01.2019 pentru ocuparea postului contractual vacant de referent de specialitate la Biroul SMC

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (2) şi art. 20 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 privind aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual plătit din fonduri publice, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

Data selecției dosarelor: 27.12.2018

 

Nr.Crt. Nr. de înregistrare a cererii/data Rezultatul verificării condițiilor de participare la concurs Observații
1. 2506/19.12.2018 «ADMIS»
2. 2519/21.12.2018 «ADMIS» Cu condiția de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului
3. 2525/21.12.2018 «ADMIS»

 Data afișării rezultatelor la selecția dosarelor: 27.12.2018, ora 12,00

 Contestații la selecția dosarelor se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului, respectiv în data de 28.12.2018.

 Candidații se vor prezenta, în vederea susținerii probei scrise în data de 08.01.2019, ora 11,00, la sediul Spitalului Municipal Sighișoara, Str. Zaharia Boiu nr. 40.

 

 

Director financiar contabil
Asistenti medicali / Personal auxiliar / Registratori / Mucitorii
(10.05.2017) Asistenti medicali
Referent de specialitate in cadrul Biroului Aprovizionare, Transport, Administrativ
Rezultate Ianuarie 2017
Arhiva 2016