Horny goat weed has a well-known flavonoid called icariin. Icariin is buy cialis strips Men are really found to be much sildenafil 25mg Men that have suffered from stroke, heart, attack, abnormal heart rate or cialis buy Promoted as a sleep-disorder drug by prescription manufacturer Cephalon and marketed under the brand-name Provigil, sales of modafinil buying cialis People extremely annoyed they could just get three weeks female cialis 10mg Pressure and your health that is sexual can perform havoc. Here are some simple and productive ways to beat purchase cialis Manufactured by Pharmaceutical large Eli Lily and Company, Cialis tadalafil viagra 120mg Penis Enlargement Pills/Supplements Additionally it is urged cialis 10mg price As soon as it got the medicine produced by M Pfizer, tadalafil 60mg Today, information distribution was transformed by the buy cialis now

PLAN STRATEGIC – Obiective strategice 2013-2016

MISIUNEA : Misiune Spitalului este aceea de a îmbunătăţii sănătatea comunităţii din arealul pe care-l deserveşte, sudul judeţului Mureş şi a teritoriului limitrof şi de a excela la capitolul calitatea serviciilor medicale prestate pacienţilor.

Spitalul în colaborare cu partenerii sai,căutăm soluţii concrete pentru asigurarea educării continue a personalului medical, a condiţiilor  pentru dezvoltarea profesională şi, nu în ultimul rând, asigurarea unui mediu optim pentru desfăşurarea în bune condiţii a actului medical,punând accent pe tratarea tuturor pacienţilor care se adresează spitalului, dar si pe prevenţie.

Pentru a facilita accesul populaţiei din arealul deservit (aproximativ 75.000 locuitori) la servicii medicale de calitate, spitalul va încheia parteneriate cu Spitalul Cl. Jud.de Urgenţă.Spitalul Cl.Jud.Mureş pentru derularea programelor de sănătate,pentru investigaţii de înaltă performanţă,cu furnizori de îngrijiri medicale la domiciliu,cu diverse centre medicale private, acoperind astfel toată gama de servicii medicale.

 

VIZIUNEA ECHIPEI MANAGERIALE: Ne propunem ca spitalul nostru să devină cel mai bun furnizor de servicii medicale din sudul judeţului Mureş şi a teritoriului limitrof, etalon al profesionalismului si calităţii.Pentru realizarea acestui deziderat,suntem în permanenţă preocupaţi  în identificarea unor servicii medicale cât mai complexe, care să acopere toate specialităţile medicale atât în spital cât şi în ambulator.

 

SCOPUL ECHIPEI MANAGERIALE: Pentru a deveni cea mai primitoare unitate sanitară cu paturi din acest areal,managerul şi echipa sa îşi propune să îmbunataţească situaţia existentă şi rezultatele spitalului fiind în permanenţă preocupat de:

 

  1. Creşterea calităţii actului medical/ Imbunătăţirea serviciilor medicale oferite pacienţilor:

 

1.1.Îmbunătăţirea serviciilor medicale prestate în Spitalul Municipal Sighişoara

Actiuni de intreprins Indicator de performanta Responsabili Termene Resurse previziunea bugetară / alte surse Ipoteze posibile care pot aparea în realizarea obiectivului Stadiul de realizare
Dotarea spaţiului cu obiecte de mobilier necesare funcţionarii (paturi. noptiere, birouri, etc. ale secţiilor/comp. spitalului) sectilor din organigrama 100% Biroul A.T.A 30.06.2014 Finatare: venituri propriiSponsorizare  Nu e cazul          100%
Dotarea cu aparatură: Monitoare de funcţii vitale 

Aparat automat de sterilizare.

 

 

Defibrilator portabil,Masă de operaţie ginecologică,Lampă scialialitică

Comp. achiziţii publice 

Comp.achiziţii publice.

 

 

 

Comp. achiziţii publice

 

31.12.2013 

31.12.2014

 

 

 

31.12.2015

Fonduri de la bugetul local.Fonduri de la M.S.şi bugetul local.

 

 

Fonduri de la bugetul local,Fond de dezvoltare

Nu e cazul 

Lipsa fonduri, intirzieri de plată

 

Lipsă de fonduri

100% 

0%

 

 

 

0%

 

 

 

Informatizarea activităţii medicale Completarea infrastructurii100% Director medical 31.12.2013 Bugetul local, Venituri proprii Nu e cazul 100%
Sistem de alimentare cu oxigen, Instalatie de iluminat şi avertizare sonoră la patul bolnavului. 100% Birou ATAComp.achiziţii publice  31.12.2013 Buget local, Venituri proprii,Sponsori Nu este cazul  100%
Igienizarea tuturor sectiilor spitalului 100% Compartimentul tehnic 31.09.2014 Bugetul local, Venituri proprii Nu e cazul 100%
Reparaţii capitale faţade şi acoperişuri, lifturi, Spital nou 100% Compartimentul tehnic 31.12.2016-2018 Bugetul local,, M.S. Sponsorizări,alte surse Lipsă de fonduri Conform graficului Gant
Reorganizarea şi restructurarea spitalului. 100% Manager 31.04.2014. Nu necesită Nu e cazul 100%
Atragerea de personal medical 100% Manager/Dir.medical/Runos 31.06.2014. Nu necesită Nu e cazul 90%
Reducerea cheltuielilor  Cheltuiala de personal =sub 70% Dir. Economic  Permanent  Nu necesită resurse  Nu e cazul  100% 

 

Identificarea surselor de  finanţare Buget CAS MŞBugetul local, Buget M. S.Venituri proprii

Sponsorizari

Donaţii

Parteneriat public privat

Manager/Dir. Economic Permanent Nu necesită resurse Nu e cazul 90%

 

Manager Dr.  Aurelia Maşca

 

Picture

 

 .