Criterii de internare

  1. nastere;
  2. urgențe medico-chirurgicale si situațiile în care pusa în pericol viața pacientului sau au acest potențial, care necesitã supraveghere medicalã continuã
  3. diagnosticul nu poate fi stabilit în ambulatoriu;
  4. tratamentul nu poate fi aplicat în condițiile asistenței medicale ambulatorii, pacientul este nedeplasabil, necesitã izolare sau internare obligatorie pentru bolnavii psihici prevãzuți  la art.105, 113 ®ºi 114 din Codul penal si cele dispuse prin ordonanța procurorului pe timpul judecãții sau urmãririi penale;
  5. alte situații bine justificate de cãtre medicul care face internarea si avizate de medicul sef de secție

.