COMPARTIMENT DE SUPRAVEGHERE, PREVENIRE SI CONTROL AL INFECTIILOR NOSOCOMIALE


FLR_3006
“Compartimentul nostru este înființat din anul 2000. Ne ocupăm  de accidente prin expunere la personal, prevenire, verificăm și calitatea serviciilor medicale. Noi ne ocupăm de fiecare secție în parte. Colaborăm foarte bine cu medicii, asistentele șefe, ținem cursuri de instruire lunar despre ce înseamnă prevenirea infecțiilor nozocomiale, avem grijă și de dotarea cu diverse materiale de curățenie, dezinfecție, echipament de protecție al personalului. Oferim pentriu pacienți echipament de protecție .

De două ori sau o dată pe săptămână facem un sondaj al pacienților care sunt internați de minim 48 sau 72 de ore pentru a verifica dacă starea lor de sănătate nu s-a schimbat în vreun fel, au contacat altă boală” (Dr Șarolta medic Compartiment de supraveghere , prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale)

Telefon:

Email:

Adresa:

Personal Compartiment de supraveghere , prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale

MED.SPEC. TANASZI SAROLTA
AS.MED.PR.PL DRACEA ELENA MARIA

.