Horny goat weed has a well-known flavonoid called icariin. Icariin is buy cialis strips Men are really found to be much sildenafil 25mg Men that have suffered from stroke, heart, attack, abnormal heart rate or cialis buy Promoted as a sleep-disorder drug by prescription manufacturer Cephalon and marketed under the brand-name Provigil, sales of modafinil buying cialis People extremely annoyed they could just get three weeks female cialis 10mg Pressure and your health that is sexual can perform havoc. Here are some simple and productive ways to beat purchase cialis Manufactured by Pharmaceutical large Eli Lily and Company, Cialis tadalafil viagra 120mg Penis Enlargement Pills/Supplements Additionally it is urged cialis 10mg price As soon as it got the medicine produced by M Pfizer, tadalafil 60mg Today, information distribution was transformed by the buy cialis now

Conditii de internare

Modul de accesare a serviciilor oferite de spital

Pentru serviciile de Spitalizare Continua si de Zi sunt necesare urmatoarele:

 • Biletul de trimiterevalabil
 • Cardul National de Asigurari de Sanatate
 • Actul de Identitate

Pentru consultatiile in Ambulatoriu si investigatiile paraclinice:

 • Programare
 • Biletul de trimiterevalabil
 • Cardul National de Asigurari de Sanatate
 • Actul de Identitate

Accesarea serviciilor la cerere

Pentru consultatiile in Ambulatoriu si investigatiile paraclinice:

 • Dovada achitarii contravalorii serviciilor
 • Actul de Identitate

 

Condiţii generale de internare:

 1. Bilet de trimitere de la medicul de familie şi/sau Bilet de trimitere/internare de la medicul specialist din ambulatoriu;
 2. Documentul care dovedeşte calitatea de asigurat a persoanei;
 3. Buletin de identitate sau Cartea de identitate, original şi xerocopie;
 4. Carnet de sănătate;

În cazurile de urgenţă nu este necesar biletul de trimitere.

Condiţii generale pentru acordarea consultaţiilor în ambulatoriul de specialitate al spitalului:

 1. Bilet de trimitere de la medicul de familie sau de la alt medic specialist, cu excepţia urgenţelor şi afecţiunilor confirmate;
 2. Carnet de sănătate;
 3. Documentul care dovedeşte calitatea de asigurat a persoanei;
 4. Buletin de identitate sau Cartea de identitate
  – pentru copii: Certificatul de naştere;

Pentru eliberarea concediului medical:

 1. adeverinţă în care se va menţiona numărul de zile de concediu medical de care a beneficiat salariatul în ultimele 12 luni;
 2. formularul de concediu medical iniţial (dacă este cazul).

.