Conditii de internare

Condiţii generale de internare:

 1. Bilet de trimitere de la medicul de familie şi/sau Bilet de trimitere/internare de la medicul specialist din ambulatoriu;
 2. Documentul care dovedeşte calitatea de asigurat a persoanei;
 3. Buletin de identitate sau Cartea de identitate, original şi xerocopie;
 4. Carnet de sănătate;

În cazurile de urgenţă nu este necesar biletul de trimitere.

Condiţii generale pentru acordarea consultaţiilor în ambulatoriul de specialitate al spitalului:

 1. Bilet de trimitere de la medicul de familie sau de la alt medic specialist, cu excepţia urgenţelor şi afecţiunilor confirmate;
 2. Carnet de sănătate;
 3. Documentul care dovedeşte calitatea de asigurat a persoanei;
 4. Buletin de identitate sau Cartea de identitate
  – pentru copii: Certificatul de naştere;

Pentru eliberarea concediului medical:

 1. adeverinţă în care se va menţiona numărul de zile de concediu medical de care a beneficiat salariatul în ultimele 12 luni;
 2. formularul de concediu medical iniţial (dacă este cazul).

.