Communicate de presa

Managerul Spitalului Municipal Sighişoara, în baza art.5 alin.(14) al OMS nr.145/11.02.2015 pentru aprobarea componenţei şi a atribuţiilor consiliului de etică ce funcţionează în cadrul spitalelor, invită asociaţiile de pacienţi din judeţul Mureş să-şi depună candidatura on-line sau la sediul spitalului pentru alegerea unui membru şi a unui membru supleant în Consiliul Etic al spitalului..